ใช้สำหรับลดอาการบวม
ยับยั้งอาการอักเสบ และป้องกันอาการปวด

ตัวยาสำคัญประกอบด้วย

เอสซิน (Aescin) 1 % และ
ไดเอ็ทธิลเอมีน ซาลิไซเลท (Diethylamine salicylate) 5%

ขนาดยาที่แนะนำ

ขนาดยาปกติที่แนะนำกรณีที่ไม่มีคำแนะนำการใช้ยาจากแพทย์ คือ ทาวันละ 2-3 ครั้ง

ข้อบ่งใช้ในการรักษา

- ใช้สำหรับรักษาอาการฟกช้ำ ปวดเคล็ด ห้อเลือด หรือการอักเสบของเส้นเอ็นจากการได้รับบาดเจ็บ
- กลุ่มอาการปวดอักเสบบริเวณแนวไขสันหลัง(Vertebral pain syndromes) เช่น ที่หมอนรองกระดูก (intervertebral disk), อาการปวดเคล็ดที่บริเวณด้านหลังคอ (nuchal pain) บริเวณสะโพก (lumbago) หรือบริเวณแนวเส้นประสาท sciatic ที่เกิดการอักเสบ (sciatica)
- อาการหลอดเลือดที่ผิวหนังอักเสบ (superficial phlebitis) เส้นเลือดขอด (varicose veins)
- หลอดเลือดดำอักเสบ อันเนื่องมาจากการฉีดยา หรือให้ยาทางสายน้ำเกลือ

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา

ตำแหน่งการออกฤทธิ์ของเอสซิน คือที่ผนังหลอดเลือด
ในกรณีที่เกิดการอักเสบเกิดขึ้นจะมีผลเพิ่มการผ่านของสารออกจากหลอดเลือด เอสซินมีผลยับยั้งการผ่านของสารจากหลอดเลือดเข้าสู่ช่องว่างของเนื้อเยื่อ และเร่งการดูดกลับของสารน้ำที่ออกมาอันทำให้เกิดอาการบวม กลไกการออกฤทธิ์ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการซึมผ่านที่ผนังหลอดเลือด นอกจากนี้เอสซินยังมีผลเพิ่มความต้านทานของหลอดเลือด ยับยั้งกระบวนการอักเสบ และช่วยในกระบวนการไหลเวียนโลหิตของหลอดเลือดฝอย

ไดเอ็ทธิลเอมีน ซาลิไซเลท (DEAS) มีฤทธิ์ลดอาการปวด โดย DEAS สามารถซึมผ่านผิวหนังได้อย่างอิสระ และออกฤทธิ์ลดอาการปวดที่บริเวณผิวหนังที่มีอาการ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบซึ่งเป็นการเสริมฤทธิ์กับเอสซินในการออกฤทธิ์

วิธีการใช้ยา

ทาบาง ๆ บริเวณผิวหนังที่เกิดอาการให้ทั่ว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ลักษณะและขนาดบรรจุ

เรพาริล® เจล เอ็น เป็นเจลใส ไม่มีสีหรือมีสีออกเหลืองเล็กน้อย
ขนาดบรรจุ 10 กรัม , 20 กรัม และ 40 กรัม